Hướng dẫn Hợp đồng Thông minh The Abyss DAICO

  22/04/2018

 

 

 

 

Các bạn thân mến, đã đến lúc để giới thiệu với các bạn phiên bản đầu tiên của Hợp đồng thông minh DAICO. Sau 2 tháng làm việc nỗ lực, chúng tôi đã thu được các kết quả sau: các tính năng mới, nhằm thực hiện DAICO an toàn hơn và minh bạch hơn, đồng thời loại bỏ một số tính năng không hiệu quả. Mô hình dự án đã phát triển. Và khi triển khai kỹ thuật, hợp đồng thông minh cũng đã được phát triển sao cho phù hợp. Và hiện tại, chúng tôi muốn giới thiệu cụ thể về hợp đồng thông mình DAICO phiên bản cải tiến, để bạn có thể đánh giá và xem xét một cách kỹ lưỡng.

Được đăng trên Github, và hiện đang trải qua kiểm tra bởi New Alchemy độc lập và uy tín($1 999 386 274 tổng vốn hóa thị trường đến từ khách hàng của họ, tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2018). Dưới đây là mô tả chi tiết về sự vận hành trong quá trình hoạt động của DAICO sắp tới.

Trong The Abyss Token Sale (DAICO), dự án sẽ sử dụng bốn hợp đồng thông minh:

 • Crowdsale (TheAbyssDAICO) contract. Hợp đồng thông minh này dành cho crowdsale và sẽ không được sử dụng sau khi crowdsale kết thúc.
 • Fund (Fund + PollManagedFund) contract. Hợp đồng thông minh này để lưu trữ đóng góp ETH.
 • Tokens (ABYSS) contract. Đây là hợp đồng thông minh chính của chúng tôi, sẽ được đưa vào hoạt động sau khi crowdsale kết thúc.
 • Reservation Fund (ReservationFund) contract. Hợp đồng thông minh này để lưu trữ ETH đóng góp của người tham gia greylist.

Hợp đồng Token được tạo ra sau khi crowdsale được triển khai. Có nghĩa là token sẽ được tạo, trong quá trình đó chúng sẽ bị khóa và không thể giao dịch cho đến khi crowdsale kết thúc. Nếu crowdsale kết thúc thành công (tối thiểu đạt Soft Cap), Token sẽ được mở khóa và sẽ chuyển tới ví của bạn.

Reservation Fund và Greylist

Reservation Fund là dịch vụ lưu trữ ETH trong greylist từ những người đóng góp.

Chúng tôi thêm chức năng gửi ETH trước khi KYC/AML thành công. Như vậy người đóng góp sẽ được đưa vào greylist sau khi quá trình giao dịch hoàn tất [xem nguồn].

Nếu một người không kịp làm thủ tục KYC/AML, nhưng gửi ETH trong thời gian chương trình thưởng, tiền thưởng của anh được giữ lại cho đến ngày giao dịch. Sau khi vượt qua giai đoạn KYC/AML thành công, anh được chuyển từ greylist sang whitelist [xem nguồn], có nghĩa là đóng góp của anh ta sẽ được chuyển từ hợp đồng Reservation Fund sang hợp đồng Fund contract. Sau đó, cả tiền mua và tiền thưởng sẽ được tích luỹ.

 
Сhiển khai quá trính greylist
Hard Cap chỉ bao gồm các đóng góp của những người tham gia trong whitelist. Nếu một người không qua được KYC/AML (hoặc là đã đạt được Hard Cap), sau khi crowdsale kết thúc, anh có thể hoàn lại tiền và hoàn lại khoản đóng góp của mình [xem nguồn].Hoàn tiền cho greylist

Crowdsale

Khi đóng góp đã được hoàn tất, hợp đồng sẽ xác minh rằng số tiền tương ứng với [xem nguồn]:

Ngày 1 Nếu đóng góp được thực hiện trong thời điểm crowdsale, số token tương ứng với số tiền đó sẽ được tạo ra bởi Token contract, trong khi ETH được gửi và lưu trữ trong Fund contract. Đề án hoạt động cho đến khi crowdsale kết thúc.
 
Chiển khai đóng góp  ETHChương trình Bonus

Trong quá trình Crowdsale, chương trình Bonus sẽ được vận hành, đi kèm với Bonus Token được tạo bởi Tokens contract.

 

Bonuses

Hợp đồng Token được tạo ra sau khi crowdsale được triển khai. Có nghĩa là token sẽ được tạo, trong quá trình đó chúng sẽ bị khóa và không thể giao dịch cho đến khi crowdsale kết thúc. Nếu crowdsale kết thúc thành công (tối thiểu đạt Soft Cap), Token sẽ được mở khóa và sẽ chuyển tới ví của bạn [xem nguồn].

Kết quả Crowdsale

Crowdsale có thể có kết quả là chưa đạt chỉ tiêu Soft Cap hoặc đang trong quá trình trên chỉ tiêu Soft Cap.

Soft Cap — không đạt được

Nếu dự án không đạt đến mức Soft Cap (6 triệu USD), token vẫn bị khóa và không thể giao dịch từ ví này sang ví khác

 

Soft Cap không đạt

Hợp đồng Fund contract tự động chuyển sang chế độ CrowdsaleRefund, cho phép trả lại ETH cho những người đóng góp.

 

Hoàn tiền crowndsale

Soft Cap /Hard Cap — đạt được

Raising Soft Cap là khi dự án hoặc là đạt Hard Cap (18 triệu USD + 300 000 BNB), hoặc không.

Tổng số tiền huy động được xác minh không vượt quá Hard Cap [xem nguồn]. Nếu vượt quá Hard Cap, số tiền vượt quá sẽ được trả lại cho người đóng góp tương ứng. Khi đạt Hard Cap, crowdsale sẽ dừng [xem nguồn].

Tokens distribution

Sau khi crowdsale hoàn thành:

 • Các token BNB được chuyển đến bnbTokenWallet;
 • Các token chương trình referral được chuyển đến referralTokenswallet;
 • Các token nền tảng được chuyển đến foundationTokenswallet;
 • Các token công ty được chuyển đến companyTokenswallet;
 • Các token dự trữ được chuyển đến reserveTokenswallet;
 • Các token cố vấn được chuyển đến advisorsTokenWallet;
 • Các token bounty được chuyển đến bountyTokenWallet.

Các token сông ty, cố vấn, crowdsale, cơ bản và bounty được phân phối bằng hợp đồng thông minh như sau:

 

Phân phối Token

1. Các token ABYSS được giao cho Công ty sẽ bị đóng băng bởi hợp đồng thông minh trong khoảng thời gian 2 năm [xem nguồn]. Các token advisors không có thời hạn của tiền thưởng và sẽ được chuyển cho cố vấn của dự án sau khi Token Sale kết thúc.

2. Các token ABYSS được giao cho Crowdsale bao gồm tiền thưởng và referral token. Tùy thuộc vào số lượng các mã tiền thưởng được phân phối trong suốt quầng thẳm, số lượng các token referral sẽ dao động từ 2,91% đến 3,64%.

3. Các token ABYSS được giao cho Quỹ sẽ bị đóng băng bởi hợp đồng thông minh trong khoảng thời gian 1 năm [xem nguồn].

4. Các token ABYSS được chỉ định cho Khu Dự trữ sẽ bị đóng băng bởi hợp đồng thông minh trong khoảng thời gian 6 tháng [xem nguồn].

 

Tổng kết Crowdsale

Withdrawal of funds

Sau khi crowdsale hoàn thành, hợp đồng của Quỹ chuyển sang chế độ TeamWithdraw, cho phép nhóm của dự án rút số tiền quỹ đã huy động một cách hạn chế theo định kỳ.

Có hai cách để huy động vốn có thể được giải ngân bởi hợp đồng Quỹ cho nhóm đang phát triển:

1. Rút tiền đầu tiên

Đội ngũ có thể rút lại ½ Soft Cap ngay sau khi kết thúc crowdsale [xem nguồn].

Những quỹ này sẽ được chuyển thành tiền. Đây là cơ chế bảo vệ dự án do sự biến động cao của giá ETH.
 

Rút tiền đầu tiên

2. Tap (wei/sec)

Số tiền tối đa mà đội có thể nhận được từ hợp đồng Quỹ mỗi tháng. Tap dự án ban đầu, được thiết lập bởi hợp đồng thông minh, là 192901234567901 (wei/sec) = 500 ETH/tháng [xem nguồn]. Tap này có ý nghĩa để hỗ trợ cho quá trình phát triển của nền tảng này. Nếu tap không được giải ngân, nó sẽ tích lũy theo thời gian.

 

Tap rút tiền

The tap increase poll [xem nguồn]

Nếu nhóm cần nhiều tiền hơn vì bất cứ lý do nào, nó có thể khởi động một cuộc thăm dò hoặc để nâng cao tap.

Chủ sở hữu Token có thể bỏ phiếu, tùy thuộc vào số tiền của thẻ mà họ giữ trên ví của họ (N, trong đó N ≠ 0), nếu họ chấp thuận việc giải ngân thêm hay không.

Các quy trình ngăn ngừa (Proof-of-Stake algorithm) đã được bao gồm để bảo vệ chống lại sự lạm dụng của các chủ sở hữu token lớn như trao đổi. Trọng lượng của mỗi cuộc bỏ phiếu của Ethereum-wallet bị giới hạn bởi một số lượng token nhất định [xem nguồn]:

 

Công ty, quỹ và phiếu dự phòng, bị khóa bởi hợp đồng thông minh, không đủ điều kiện để bỏ phiếu vì họ được lưu trữ trên hợp đồng thông minh.

Bình chọn tăng tap có thể được tổ chức vào ngày 10 của mỗi tháng [xem nguồn]. Nó được coi là thành công nếu phiếu “CÓ” hơn phiếu “KHÔNG”. Quá trình bỏ phiếu kéo dài 3 ngày [xem nguồn], và triển khai ngay sau khi bắt đầu. Để ngăn chặn sự lạm dụng của hệ thống, theo đó mỗi lần có thể tăng lên không quá 50% số tiền ban đầu [xem nguồn].

Sau khi kết thúc cuộc thăm dò, phiếu bầu không được chấp nhận nữa [xem nguồn]:

 

Kiểm tra thời gian Bỏ phiếu

Kết quả cuộc bỏ phiếu sẽ đăng cho tất cả người tham gia thấy được.

Quorum

Cuộc thăm dò được coi là đã hoàn thành, nếu đạt được một số lượng nhất định (X% trong TotalTokenSupply):

 

Cuộc thăm dò đầu tiên mặc dù không yêu cầu quorum (X% = 0[xem nguồn]. Số đại biểu bắt buộc đối với tất cả các cuộc thăm dò tiếp theo được điều chỉnh tự động [xem nguồn] và được tính như sau:

 

Nếu YesVoteTokens> NoVoteTokens, tap được tăng lên [xem nguồn]. Hoặc ngược lại.

The Refund voting [view source]

Chủ sở hữu Token có thể hoàn lại số tiền còn lại nếu họ cho rằng hiệu suất của đội ngũ dự án không đạt yêu cầu (không thực hiện dự án).

Các quy trình ngăn ngừa (Proof -of-Stake algorithm) đã được bao gồm để bảo vệ chống lại sự lạm dụng của các chủ sở hữu token lớn như trao đổi. Trọng lượng của mỗi cuộc bỏ phiếu của Ethereum-wallet bị giới hạn bởi một số lượng token nhất định [xem nguồn]:

 

Token công ty, quỹ và dự phòng bị đóng bang bởi hợp đồng thông minh, sẽ không đủ điều kiện để bỏ phiếu vì chúng đang được lưu trữ trong hợp đồng thông minh.

Cuộc bỏ phiếu hoàn tiền lại sẽ được tiến hành một lần trong quỹ: cụ thể hơn, vào mùng 1 tháng 7, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1, mùng 1 tháng 4 của năm tương ứng. Cuộc bỏ phiếu kéo dài 1 tuần, và triển khai ngay sau khi bắt đầu. Hoàn trả có thể trong vòng 2 năm (sau khi kết thúc crowdsale), với cuộc bỏ phiếu hoàn trả gần đây nhất bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 [xem nguồn].

 

Thời điểm Bầu Hoàn tiền

Cuộc thăm dò hoàn trả được coi là thành công nếu có hơn 1/3 tokens (từ tổng số cung) đã bỏ phiếu cho nó [xem nguồn].

 

Tối thiểu cần thiết để Hoàn tiền

Nếu cuộc bỏ phiếu hoàn tiền thành công, chủ token phải giữ các token của họ, và chuyển chuyển chúng sang ví tiền ETH khác trước ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Trong trường hợp này cuộc bỏ phiếu ​​mới được coi là hoàn thành. Trọng lượng biểu quyết hiện tại của chủ token sẽ giảm nếu các token được chuyển. Ví dụ: nếu một người đã bỏ phiếu với 1000 token và chuyển 500 người trong số họ sang ví khác, thì trọng lượng token giảm xuống còn 500 thay vì 1000. Theo logic này, nếu thẻ được chuyển trước ngày 1 của tháng tiếp theo, kết quả là tổng số token tổng thể giảm xuống dưới mức cần thiết để hoàn phí, sau đó cuộc thăm dò hoàn tiền được coi là không thành công [xem nguồn].

Nếu token được lưu giữ cho đến ngày 1 của tháng tiếp theo, tiền cho đội ngũ sẽ bị chặn [xem nguồn], và bỏ phiếu hoàn lại lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng một tháng [xem nguồn]. Nếu cuộc biểu quyết hoàn trả lần thứ hai kết thúc thành công, chủ token có thể nhận lại số tiền còn lại. Nếu thất bại, tiền của Đội ngũ sẽ được mở lại [xem nguồn].

Hệ thống bỏ phiếu hai giai đoạn này được làm nhằm bảo vệ dự án khỏi những quyết định tạm thời (vội vàng) của những người có trách nhiệm token do những thay đổi mạnh mẽ trong thị trường crypto.

Nếu khoản tiền hoàn lại xảy ra, sau đó sẽ đốt công ty, token dự trữ và token quỹ [xem nguồn] ETH đã đóng góp sẽ được trả lại [xem nguồn], với các token của người dùng đã mua vào theo tỷ lệ trong ngày, được tính theo công thức:

 
 

Hoàn ETH còn lại

Kết quả thăm dò hoàn trả được hiển thị cho tất cả người tham gia.

Công dân Hoa Kỳ và cư dân [xem nguồn]

Theo luật chứng khoán Hoa Kỳ có liên quan, các token được bán cho các nhà đầu tư được chứng nhận tại Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng trong thời gian 1 năm [xem nguồn].

 

Token Hoa Kỳ bị khoá

Binance (BNB) tokens [xem nguồn]

Chúng tôi có thêm Hard Cap cho Token Sale của chúng tôi, thông tin này được đề xuất trong BNB tokens [xem nguồn] kèm với:

 

Các token BNB không được coi là thưởng hay rút tiền vào ví của nhóm phát triển sau khi kết thúc crowdsale [xem nguồn].

Các khoản đóng góp của token BNB không được tính trong phần mềm Soft Cap. Tuy nhiên, trong trường hợp không đạt được Soft Cap, sẽ có khả năng trả lại BNB tokens cho ví mà chúng được gửi từ mà không có sự can thiệp của chúng tôi [xem nguồn].

Tổng số tiền huy động được xác minh để mức độ Hard Cap không vượt quá [xem nguồn].

Nếu vượt quá Hard Cap, số tiền vượt quá sẽ được trả lại cho người đóng góp tương ứng.

Tỷ lệ cho BNB sẽ được đặt trong một vài ngày trước khi bắt đầu bán Token tùy thuộc vào tỷ lệ thị trường ETH [xem nguồn]. Thẻ BNB được chấp nhận từ những người tham gia quốc tế (không phải là Hoa Kỳ) chỉ [xem nguồn].

Kết luận

The Abyss Token Sale (DAICO) được lên kế hoạch vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 (14:00 UTC), đóng cửa vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 (14:00 UTC) [xem nguồn].

Chúng tôi tin rằng hệ thống này mang lại mức độ an toàn, minh bạch và kiểm soát chưa từng thấy, đồng thời đại diện cho một sự phát triển mới mẻ cho một hoạt động ICO đã tạo ra rất nhiều kế hoạch gian lận.

Bình luận

Tin tức mới

Bán chạy

Đánh giá xem nhiều